Opname in hospice Gasthuis H-S


Aanmelding of contact maken

De aanmelding voor het hospice geschiedt door de huisarts, de thuiszorg of het ziekenhuis, maar kan ook door u of door uw familie gedaan worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met een vrijwilliger van ons opnameteam, tel. 06-49614151. Dit nummer is altijd bereikbaar. Indien u in het ziekenhuis verblijft, neemt het ziekenhuis contact op met het Transferpunt Thuiszorg in het ziekenhuis, dat vervolgens contact opneemt met het opnameteam.


Wanneer komt u in aanmerking voor opname?

Voor een opname in het hospice is een indicatie voor palliatieve zorg nodig (terminale indicatie). In de regel wordt deze indicatie altijd gegeven als een arts heeft vastgesteld dat er sprake is van een levensverwachting van ongeveer drie maanden. Wij kunnen u helpen bij het verkrijgen van een indicatie. Neemt u daartoe contact met ons op, tel. 06-49614151.

Ook is het voor u als terminale zieke mogelijk een korte periode in ons huis te verblijven om uw naasten even 'rust' te geven. Dit noemen we respijtzorg.


Kennismakingsgesprek

Wanneer dat nodig is, komen vrijwilligers van het opnameteam bij u langs en bespreken met u en uw familie een eventuele opname in het hospice. Voor ons is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over uw persoonlijke situatie. Pas dan kunnen wij u zorg op maat bieden. Wanneer u te ver weg woont vindt de informatie uitwisseling telefonisch plaats.


Opname

De vrijwilligers nemen bij opname in het hospice contact op met de verpleegkundigen van Thuiszorg ZINN. Zij geven aan wanneer de zorg kan ingaan.

Indien er een kamer vrij is, kan de opname snel geregeld worden. Indien er vanuit de thuissituatie een ambulance nodig is voor het vervoer van u naar het hospice, dan kan dit geregeld worden door de huisarts. De kosten voor vervoer worden dan vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

 

 

 

Gedachten

Een open boek voor de ene
Een raadsel voor de ander
Te veel gedachten
Maar geen stem om ze uit te spreken
Geen woorden om ze te vertalen
Alleen een blik die je alles laat zien

 

 

 

Voorkant